NRZ-L

ECSS-E-ST-50-01C
non-return to zero level

ECSS-E-ST-50-02C
NRZ-level

ECSS-E-ST-50-05C Rev. 2
non return to zero-level